Hygienisk verksamhet och hygienlokaler

Om du ska starta eller ändra en verksamhet där du erbjuder fotvård, akupunkter, piercing, tatuering, eller ett solarium eller bassängbad så måste du anmäla det till kommunen.

Anmälningspliktiga verksamheter är:

  • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som kan innebära risk för blodsmitta - fotvård, akupunktur, piercing och tatuering.
  • Bassängbad som upplåts till allmänheten inomhus eller utomhus, som bubbelpool eller bassängbad.
  • Solarier.

Även verksamheter där det bedrivs undervisning i lokal, så som skolor, förskolor, öppna förskolor och fritidshem omfattas av krav på anmälan och tillsyn.

Starta eller ändra förskola, skola eller fritidshem

Om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig kan du kontakta miljö- och byggavdelningen. Om du startar en verksamhet utan att ha anmält detta är miljö- och byggnämnden skyldiga enligt miljöbalken att ta ut en miljösanktionsavgift.

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Verksamheter där det utförs behandlingar som inte tränger igenom huden är inte anmälningspliktiga. Exempel på sådana verksamheter är massörer, frisörer och liknande. Miljö- och byggnämnden har dock tillsyn på sådana verksamheter och kan komma att ställa krav på verksamheten och hur lokalerna är utformade i samband med inspektion.

Anmäl start eller förändring av verksamhet med hygienisk behandling eller bassängbad

Om du vill starta en ny eller ändra en sådan verksamhet måste du anmäla detta till miljö- och byggavdelningen minst sex veckor innan verksamheten startar eller ändringen ska träda i kraft. Om du förändrar din verksamhet genom att till exempel bygga ut eller att antalet rum förändras vilket kan påverka ventilation ska du också anmäla det till oss.

Du kan anmäla start eller ändring av verksamhet direkt på webben, eller via en pappersblankett.

Hygienisk verksamhet

Blankett för anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

Bassängbad

Blankett för anmälan om verksamhet med bassängbad

Avgifter för anmälan och tillsyn

Miljö- och byggnämnden tar ut en handläggningsavgift vid anmälan. Avgiften tas ut per timme nedlagd tid. Hur stor avgiften blir för just ditt ärende beror på hur omfattande handläggning som krävs. Minsta debitering är två timmar.

Taxor och avgifter

Tillsyn i hygienverksamheter

Miljö- och byggnämnden utför tillsyn på hygienverksamheter. Tillsynen syftar till att säkerställa att verksamheten är säker för allmänheten att besöka.

Verksamhetskontroller

Du kan behöva andra lov eller tillstånd

Det kan finnas andra lagstiftningar som påverkar din verksamhet, till exempel kan det krävas bygglov eller anmälan för din lokal. Lokalen ska även uppfylla brandsäkerhetskraven.

Bygga nytt, ändra eller riva

Brandskydd på Räddningstjänsten Jämtlands webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:41
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas